پاورپوينت با عنوان نگارش گزارشات پزشکی

پاورپوينت با عنوان نگارش گزارشات پزشکی

پاورپوينت با عنوان نگارش گزارشات پزشکی

پاورپوينت با عنوان نگارش گزارشات پزشکی

 

در فرمت پاورپوينت . 52 اسلايد قابل ويرايش - 
تعدادي از اسلايدها به زبان انگليسي مي باشند .

 

پيشرفت علوم به نوعي وابسته به روند ثبت و ضبط بوده است و انتشار علم تكنولوژي از طريق ثبت و گزارش صورت مي پذيرد. چرا كه اگر تحقيقات و يافته هاي دانشمندان و علما نگارش ، گزارش و ثبت  نمي شد ، هم اكنون امكان دستيابي و استفاده از علوم ميسر نبود .

 

لازمست براي پاسخگويي در برابر مسئوليت مهم مراقبت ، تامين ، حفظ و ارتقاي سطح سلامتي انسان و جامعه اقدامات و فعاليتهاي انجام شده براي پرهيز از هر گونه تهمت ، افترا ، برچسب و بي كفايتي ، بي لياقتي و يا عمل غير اخلاقي و غير قانوني ، بر صفحه كاغذ حك شود تا بتوان با مراجعه به آن در پيگيري و مداومت و نظارت بر اعمال صاحبان حرفه در مواقع ضروري بعنوان سندي محكم – مطمئن و قابل دفاع بهره مند شد .

 

 بديهي است كه گزارشات هنگامي كه از نظر قانون مورد بحث قرار گيرند، دلالت بر تاكيد دوباره بر حفظ جان بيمار ، امنيت حقوقي پزشک و امنيت جاني جامعه دارند.

ثبت گزارشات كامل ، دقيق و به موقع جهت قضاوت در مورد اينكه بيمار مراقبت هاي مورد نياز و ضروري را دريافت داشته امري روشن است ، همچنين به ارائه دهندگان مراقبت جهت برنامه ريزي , هماهنگي و حفظ تداوم مراقبت كمك مي كند.

 

گزارشات پزشكي و پرستاري نشان دهنده يك ابزار قانوني براي مراقبت ها و كيفيت آنهاست كه به بيمار ارائه شده است.

 

گزارش پزشكي جامع ، عاملي براي رفع اتهام و تبرئه پزشكان است و طبعا" نارسايي در گزارش پزشكي مي تواند عاملي براي تائيد اتهام تلقي شود. از نظر حقوقي عملكرد تيم پزشكي با ثبت موارد قابل اثبات است و موردي پذيرفته مي شود كه خوب گزارش و ثبت شده باشد.

 

تعريف گزارش نويسي :

ارتباطي است نوشتاري و دائمي كه اطلاعاتي را در رابطه با وضعيت مراقبت و سلامتي بيمار به شكل سند منتقل مي كند.


خرید آنلاین